Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.
Nie pokazuj więcej tego ostrzeżenia

Regulamin rezerwacji biletów


Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Jaworski Ośrodek Kultury, Rynek 5, 59-400 Jawor. Powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@jawor.pl. Dane osobowe klientów korzystających z usługi rezerwacji biletów on-line przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji omawianej usługi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podanie danych osobowych przez klienta korzystającego z usługi rezerwacji biletów on-line ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że klient nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z systemu rezerwacji biletów w systemie on-line nie będzie możliwe. Każdy klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Dokonując rezerwacji biletów on-line wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu.

Zapoznałem się z regulaminem

top
Rezerwuj bielty

Turniej rodzinny "KOCHAM CIĘ Jawor"

2016-06-07 13:37:13, dodał: Łukasz, kategoria: teatr
Zapraszamy zainteresowane rodziny do zgłaszania się w konkursie podczas dni Jawora, do wygrania atrakcyjne nagrody!

REGULAMIN TURNIEJU „KOCHAM CIĘ JAWOR”

1. Turniej „Kocham cię Jawor”, zwany dalej „Turniejem”, organizowany jest przez Jaworski Ośrodek Kultury z siedzibą w Jaworze, zwany dalej Organizatorem.
2. Turniej będzie przeprowadzony 25.06.2016 r. na Stadionie Miejskim w Jaworze podczas Dni Jawora.
3. W Turnieju mogą wziąć udział 2 maksymalnie sześcioosobowe rodziny, które Organizator wyłoni podczas eliminacji.
4. Turniej przeznaczony jest dla rodzin zamieszkujących gminę Jawor.
5. Zgłoszenia chęci uczestnictwa w Turnieju rodziny dokonują za pomocą karty zgłoszeniowej, którą należy wysłać na adres e-mail: sekretariat@jok.jawor.pl, na adres pocztowy: Rynek 5, 59-400 Jawor lub dostarczyć osobiście do siedziby Jaworskiego Ośrodka Kultury do dnia 23.06.2016 r. Do karty zgłoszeniowej uczestnicy dołączają zdjęcie rodzinne.
6. W Turnieju nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
7. Turniej składa się z 11 konkurencji, a jego prowadzącym będzie p. Maciej Wowk (Muzyczne Radio Jelenia Góra).
8. Punkty w poszczególnych etapach przyznawane będą przez prowadzącego.
9. Drużyny będą wspierane przez radnych, działaczy stowarzyszeń i Honorowych Obywateli Miasta jawora oraz publiczność.
10. Uczestników obowiązują luźne stroje sportowe.
11. Organizator przewiduje dla zwycięskiej rodziny atrakcyjne nagrody oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników Turnieju.
12. Zwycięzcą Turnieju zostaje rodzina, która zdobędzie więcej punktów po zakończeniu ostatniej konkurencji.
13. W przypadku wyniku ex aequo, Organizator przeprowadzi dodatkową konkurencję rozstrzygającą Turniej.
14. Organizator wyda nagrody po zakończeniu Turnieju.
15. Osoby biorące udział w Turnieju wyrażają zgodę na użycie wszelkich zarejestrowanych z ich udziałem materiałów, w tym informacji dostarczonych w celu publikacji.
16. Dane osobowe uczestników są objęte ochroną prawną na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883).
17. Zakwalifikowane rodziny zobowiązują się do przestrzegania zaleceń organizatorów podyktowanych zasadami przeprowadzenia Turnieju, a także do przestrzegania przepisów BHP.
18. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Turnieju mogą być złożone wyłącznie w formie pisemnej i doręczone na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty zakończenia Turnieju. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane. W przypadku nadesłania reklamacji pocztą, decyduje data stempla pocztowego.
19. Uczestnik składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.
20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.06.2016 r. i jest dostępny do wglądu na stronie internetowej Jaworskiego Ośrodka Kultury www.jok.jawor.pl
Pobierz kartę
kocham_cie_jawor
Jaworski Ośrodek Kultury 2021