Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.
Nie pokazuj więcej tego ostrzeżenia

Regulamin rezerwacji biletów

§ 1

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Jaworski Ośrodek Kultury z siedzibą Rynek 5, 59-400 Jawor. Dane osobowe klientów korzystających z usługi rezerwacji biletów on-line przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji omawianej usługi. Udostępnienie danych osobowych przez klienta korzystającego z usługi rezerwacji biletów on-line ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że klient nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z systemu rezerwacji biletów w systemie on-line nie będzie możliwe.

§ 2

  1. Rezerwacji biletu on-line można dokonać najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wybranej imprezy.
  2. Po prawidłowo dokonanej rezerwacji i zatwierdzeniu jej zostanie wysłana wiadomość na podany adres e-mail z informacją o zarezerwowanych miejscach oraz o konieczności zapłaty za zarezerwowane bilety.
  3. Warunkiem otrzymania biletu jest dokonanie płatności na konto Jaworskiego Ośrodka Kultury w terminie 3 dni od momentu dokonania rezerwacji. Pieniądze muszą wpłynąć na konto JOK do godziny 15.00 trzeciego dnia od momentu dokonania rezerwacji.
  4. Jaworski Ośrodek Kultury nie odpowiada za opóźnienia w przekazywaniu pieniędzy przez banki.
  5. Jaworski Ośrodek Kultury niezwłocznie po otrzymaniu płatności powiadomi drogą e-mail o dopełnieniu wszelkich formalności i możliwości odbioru biletu.
  6. W przypadku nie otrzymania płatności w wyznaczonym terminie rezerwacja jest automatycznie kasowana a miejsca rezerwowane są ponownie ogólnodostępne.
  7. Bilety odbierać można w kasie Jaworskiego Ośrodka Kultury w godzinach pracy (od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30) lub przed imprezą na którą dokonano rezerwacji

Zapoznałem się z regulaminem

top
Rezerwuj bielty

ŚWIĄTECZNA KARTKA WIELKANOCNA

2019-03-14 13:04:41, dodał: Paweł Opaliński, kategoria: ecmen
Zapraszamy do udziału w gminnym Konkursie Plastycznym na Świąteczną Kartkę Wielkanocną.

Poniżej regulamin konkursu:


REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ 2019 r. (Termin zgłaszania prac: do 29.03.2019 r.)

I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu na Świąteczną Kartkę Wielkanocną jest Jaworski Ośrodek Kultury w Jaworze.

II. Cel i przedmiot konkursu
- kultywowanie tradycji wielkanocnych,
- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej,
- stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami,
- poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę w rozmiarze 10x12 cm w orientacji poziomej, wykonane dowolną płaską techniką. Zabronione jest wykorzystywanie gotowych lub wykonanych w technice komputerowej elementów. Wykonane prace nie mogą także naśladować wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w temat, powinny więc być niepowtarzalne i oryginalne. Wskazane są elementy regionalne, związane z tradycją Świąt Wielkiej Nocy i elementami charakterystycznymi dla naszego miasta.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie oraz dzieci przedszkolne, które spełniają wymogi kwalifikacyjne do jednej z poniżej wymienionych kategorii:
Kategoria I: przedszkole;
Kategoria II: I-III klasa szkoły podstawowej;
Kategoria III: IV – VIII klasa szkoły podstawowej i ostatnie klasy gimnazjalne (III-cie);

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
Projekt kartki, której inspiracją mogą być: wycinanki, stroje ludowe, hafty i inne wyroby, rękodzieła artystycznego, jak również obrzędy itp.
Prace należy wykonać ręcznie.
Rozmiar pracy: 10X12 cm w orientacji poziomej
Wykonanie: dowolną płaską techniką, umożliwiające ekspozycję.
W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej, pocztówki, reprodukcje i prace wykonane przez naklejanie kasz, makaronów, ryżu itp. materiałów sypkich/wypukłych.
Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem ,,Konkurs plastyczny na Świąteczną Kartkę Wielkanocną”
Wszystkie prace na odwrocie powinny być opisane za pomocą metryczki:
Imię i nazwisko/nazwa instytucji Wiek autora- kategoria wiekowa Dane kontaktowe

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
Prace należy składać do dnia 29 marca 2019 r. do Jaworskiego Ośrodka Kultury.
Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
Prace dostarczone po terminie, nie będą oceniane.
Organizator nie zwraca prac.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

VI. Ocena prac konkursowych
Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową. Komisja wybierze również jedną nagrodzona pracę, która posłuży jako wzór do stworzenia miejskiej kartki wielkanocnej.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu
W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody.
Planowana data ogłoszenia wyników 5 kwietnia 2019 r.
Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Jaworskiego Ośrodka Kultury oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaworze.

W razie pytań prosimy o telefon kontaktowy z tel. 76 870 28 78
Jaworski Ośrodek Kultury 2019