Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.
Nie pokazuj więcej tego ostrzeżenia

Regulamin rezerwacji biletów


Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Jaworski Ośrodek Kultury, Rynek 5, 59-400 Jawor. Powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@jawor.pl. Dane osobowe klientów korzystających z usługi rezerwacji biletów on-line przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji omawianej usługi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podanie danych osobowych przez klienta korzystającego z usługi rezerwacji biletów on-line ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że klient nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z systemu rezerwacji biletów w systemie on-line nie będzie możliwe. Każdy klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Dokonując rezerwacji biletów on-line wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu.

Zapoznałem się z regulaminem

top
Rezerwuj bielty

ŚWIĄTECZNA KARTKA WIELKANOCNA

2019-03-14 13:04:41, dodał: Paweł Opaliński, kategoria: ecmen
Zapraszamy do udziału w gminnym Konkursie Plastycznym na Świąteczną Kartkę Wielkanocną.

Poniżej regulamin konkursu:


REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ 2019 r. (Termin zgłaszania prac: do 29.03.2019 r.)

I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu na Świąteczną Kartkę Wielkanocną jest Jaworski Ośrodek Kultury w Jaworze.

II. Cel i przedmiot konkursu
- kultywowanie tradycji wielkanocnych,
- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej,
- stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami,
- poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę w rozmiarze 10x12 cm w orientacji poziomej, wykonane dowolną płaską techniką. Zabronione jest wykorzystywanie gotowych lub wykonanych w technice komputerowej elementów. Wykonane prace nie mogą także naśladować wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w temat, powinny więc być niepowtarzalne i oryginalne. Wskazane są elementy regionalne, związane z tradycją Świąt Wielkiej Nocy i elementami charakterystycznymi dla naszego miasta.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie oraz dzieci przedszkolne, które spełniają wymogi kwalifikacyjne do jednej z poniżej wymienionych kategorii:
Kategoria I: przedszkole;
Kategoria II: I-III klasa szkoły podstawowej;
Kategoria III: IV – VIII klasa szkoły podstawowej i ostatnie klasy gimnazjalne (III-cie);

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
Projekt kartki, której inspiracją mogą być: wycinanki, stroje ludowe, hafty i inne wyroby, rękodzieła artystycznego, jak również obrzędy itp.
Prace należy wykonać ręcznie.
Rozmiar pracy: 10X12 cm w orientacji poziomej
Wykonanie: dowolną płaską techniką, umożliwiające ekspozycję.
W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej, pocztówki, reprodukcje i prace wykonane przez naklejanie kasz, makaronów, ryżu itp. materiałów sypkich/wypukłych.
Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem ,,Konkurs plastyczny na Świąteczną Kartkę Wielkanocną”
Wszystkie prace na odwrocie powinny być opisane za pomocą metryczki:
Imię i nazwisko/nazwa instytucji Wiek autora- kategoria wiekowa Dane kontaktowe

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
Prace należy składać do dnia 29 marca 2019 r. do Jaworskiego Ośrodka Kultury.
Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
Prace dostarczone po terminie, nie będą oceniane.
Organizator nie zwraca prac.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

VI. Ocena prac konkursowych
Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową. Komisja wybierze również jedną nagrodzona pracę, która posłuży jako wzór do stworzenia miejskiej kartki wielkanocnej.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu
W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody.
Planowana data ogłoszenia wyników 5 kwietnia 2019 r.
Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Jaworskiego Ośrodka Kultury oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaworze.

W razie pytań prosimy o telefon kontaktowy z tel. 76 870 28 78
Jaworski Ośrodek Kultury 2019