Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.
Nie pokazuj więcej tego ostrzeżenia

Regulamin rezerwacji biletów

§ 1

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Jaworski Ośrodek Kultury z siedzibą Rynek 5, 59-400 Jawor. Dane osobowe klientów korzystających z usługi rezerwacji biletów on-line przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji omawianej usługi. Udostępnienie danych osobowych przez klienta korzystającego z usługi rezerwacji biletów on-line ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że klient nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z systemu rezerwacji biletów w systemie on-line nie będzie możliwe.

§ 2

  1. Rezerwacji biletu on-line można dokonać najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wybranej imprezy.
  2. Po prawidłowo dokonanej rezerwacji i zatwierdzeniu jej zostanie wysłana wiadomość na podany adres e-mail z informacją o zarezerwowanych miejscach oraz o konieczności zapłaty za zarezerwowane bilety.
  3. Warunkiem otrzymania biletu jest dokonanie płatności na konto Jaworskiego Ośrodka Kultury w terminie 3 dni od momentu dokonania rezerwacji. Pieniądze muszą wpłynąć na konto JOK do godziny 15.00 trzeciego dnia od momentu dokonania rezerwacji.
  4. Jaworski Ośrodek Kultury nie odpowiada za opóźnienia w przekazywaniu pieniędzy przez banki.
  5. Jaworski Ośrodek Kultury niezwłocznie po otrzymaniu płatności powiadomi drogą e-mail o dopełnieniu wszelkich formalności i możliwości odbioru biletu.
  6. W przypadku nie otrzymania płatności w wyznaczonym terminie rezerwacja jest automatycznie kasowana a miejsca rezerwowane są ponownie ogólnodostępne.
  7. Bilety odbierać można w kasie Jaworskiego Ośrodka Kultury w godzinach pracy (od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30) lub przed imprezą na którą dokonano rezerwacji

Zapoznałem się z regulaminem

top
Rezerwuj bielty

"Zanurzeni w obrazie"

ostatnia aktualizacja: 2012-10-26 11:46:15, dodał: Renata
Do 7 września domy kultury, ośrodki i centra kultury mogły ubiegać się o dofinansowanie cyklu spotkań, warsztatów, dyskusji i innych form aktywności realizowanych we współpracy ze szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi w ramach Programu „Dom Kultury+. Edukacja artystyczna”, który jest uzupełnieniem Wieloletniego Programu Rządowego Kultura + zainaugurowanego przez Ministra Kultury w 2011 roku.

W regulaminie konkursu ogłoszonego w sierpniu przez Narodowe Centrum Kultury czytamy, że: „celem programu Dom Kultury+. Edukacja artystyczna jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kapitału społecznego przy wykorzystaniu zasobów infrastrukturalnych, którymi dysponują domy, ośrodki i centra kultury poprzez wspieranie działań polegających na współpracy, wymianie doświadczeń, budowaniu lokalnych partnerstw miedzy szkołami, domami, ośrodkami, centrami kultury w zakresie edukacji artystycznej. Cel ogólny Narodowe Centrum Kultury zamierza osiągnąć poprzez wspieranie działań zmierzających do podniesienia kompetencji artystycznych dzieci i młodzieży, budowanie partnerstwa poprzez inicjowanie współpracy domów, ośrodków i centrów kultury ze szkołami, wzmacnianie wspólnot lokalnych poprzez upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu edukacji artystycznej i wsparcie wymiany usług lokalnych, wspieranie innowacyjności w zakresie edukacji artystycznej, zwiększanie wykorzystania zasobów lokalnych instytucji publicznych".
http://platforma.nck.pl/files/2012-08-01/regulamin_edukacja_art.pdf

Jaworski Ośrodek Kultury mając na uwadze edukacje artystyczną najmłodszych postanowił przygotować w ramach konkursu projekt pt.: "Zanurzeni w obrazie", którego zakładanym celem jest przygotowanie uczniów klasy II edukacji początkowej oraz klasy IV drugiego etapu nauczania do bardziej świadomego odbioru dzieł sztuki, a także wzmacnianie postaw i wzbogacanie wiedzy potrzebnej w budowaniu własnej wypowiedzi artystycznej. Zaplecze jakim dysponuje ośrodek, z pracowniami plastycznymi, miejscami na realizację działań wymagających dużej przestrzeni, salą teatralną i foyer pozwoliło na przygotowanie oferty warsztatowej mającej zapewnić optymalne warunki dla realizacji zakładanych celów.

Deklarację zawarcia partnerstwa w celu realizacji Zadania w ramach Programu Dom Kultury+. Edukacja artystyczna, podpisano ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego oraz Szkołą Podstawową nr 5 im. Janusza Korczaka w Jaworze. Do wspólnych działań na rzecz dzieci przyłączyło się także Muzeum Regionalne w Jaworze.

Złożony w Narodowym Centrum Kultury wniosek znalazł się, wśród 34 pozytywnie rozpatrzonych, a 220 wniosków rozpatrzonych negatywnie. Jaworski Ośrodek Kultury wraz ze Szkołą przystąpili z dniem 1 października do realizacji projektu i poszczególnych działań.

Kształtowanie i pogłębianie przez dzieci umiejętności percepcji Obrazu oraz integracji poznawanych aspektów będzie odbywać się poprzez warsztaty prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów artystycznych, lokalnych artystów, historyków sztuki i konserwatorów zabytków w cotygodniowych zajęciach przez okres dwóch miesięcy. Proponowane zajęcia, spotkania i wystawy, a także wyjazd do Wrocławia m.in. do Muzeum Narodowego pozwoli uczniom poprzez kontakt z dziełem sztuki i artystami pogłębiać wiedzę na temat działalności twórczej człowieka odnosząc się do wybranej dziedziny jaką jest malarstwo, ilustracja, scenografia i elementy teatralne. Uczniowie w ramach projektu zdobywać będą umiejętności w zakresie percepcji Obrazu i recepcji sztuki, wzmacniać swoją wrażliwość, swobodę i otwartość w ekspresji wypowiedzi artystycznej. Poznając nowe techniki rysunkowe, graficzne, malarskie, budować będą rozumienie procesu tworzenia dzieła sztuki, zgłębiać tajniki pracy artysty. Poszczególne klasy dzięki zaproszonym do udziału ludziom sztuki, będą mogły w sposób bezpośredni zapoznać się z formami przedstawień malarskich, rodzajami kanonów i konwencji dotyczących sposobów ilustracji plastycznej. Nowatorskie metody pracy takie jak m.in. "Udźwiękowienie obrazu" pozwolą na głębsze „zanurzenie się” w Obrazie, jego treści, formie, w odczuwaniu za pomocą wszystkich zmysłów jego struktury. Zastosowane techniki podczas planowanych warsztatów mają pomóc uczniom w rozwijaniu twórczego myślenia, definiowania pojęć, porządkowania poznawanych treści, asymilacji wiedzy poprzez samodzielne do niej dochodzenie doświadczaniu i rozbudowaniu percepcji odbioru a także internalizacji poznawanych treści włączając je w proces własnej aktywności i twórczości. Budowaniu bardziej świadomej wypowiedzi i twórczej identyfikacji każdego z uczniów.

Pomysłodawcą projektu jest starszy instruktor Renata Kostulska. Osobami zaangażowanymi i bezpośrednio uczestniczącymi w tworzeniu projektu są również: Pani Agnieszka Olchówka – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 5, opiekun klasy II, która utrwalając z dziećmi cele podczas zajęć pozalekcyjnych przygotowuje element wiążący działania projektu jakim jest „Kostka/kubik” będący także twórczym punkt wyjścia dla dalszej współpracy obu placówek, oraz Pani Anna Kuź – nauczycielka plastyki ze Szkoły Podstawowej nr 1, która wraz z klasą IV również uczestniczy w przygotowanych dla tej grupy warsztatach, a na lekcjach Sztuki pomaga uczniom w tworzeniu kubików.

W projekt zaangażowani są ludzie kultury i sztuki, aktorzy, ilustratorzy, artyści plastycy. Mamy nadzieję, że uda się w ciągu najbliższych dwóch miesięcy osiągnąć zakładane cele i nawiązać nowe relacje, pogłębić współprace oraz dzieciom dać wiele możliwości do działania, zdobywania wiedzy, budowania własnej aktywności artystycznej. Z pasją patrzeć na Obrazy, z pasją też je tworzyć.

Zapraszamy serdecznie na stronę: http://www.facebook.com/ZanurzeniWObrazieProjektJok gdzie można śledzić sprawozdania z poszczególnych działań.


Harmonogram projektu:
5.10.2012 - Warsztaty działań twórczych dla klasy II pt.: "W poszukiwaniu obrazu poza obrazem"

5.10.2012 - Warsztaty działań twórczych dla klasy IV pt.: "W poszukiwaniu obrazu poza obrazem" - Techniki monotypii w grafice, frottage

9.10.2102 - Warsztaty wyobraźni twórczej dla klasy IV: "Udźwiękowienie obrazu" - Obraz jako kadr, sztuka stawiania pytań i odpowiedzi, udźwiękowienie obrazu (w odniesieniu do obrazu Martina Guhna "Izba dolnośląska" 1926 r.)
12.10.2012 - Warsztaty artystyczno-teatralne pt.: "Animacja formy" - obraz sceniczny tworzony za pomocą różnych środków wyrazu; ruch sceniczny budujący obraz - zajęcia dla klasy II

13.10.2012 - Warsztaty integracyjne dla dzieci z klasy IV i II pt.: "Portretowany" i "Ukryte w plamie" - techniki pastelowe i akwarelowe. Wernisaż wystawy pt.: "Portret"

19.10.2012 - Warsztaty działań twórczych pt.: "Kiedy zgaśnie światło. Obraz malowany zmysłami" - zajęcia dla klasy II
19.10.2012 - Warsztaty działań twórczych pt.: "Obraz malowany zmysłami" - struktury wizualne na płótnie - zajęcia dla klasy IV

27.10.2012 - WYJAZD DO WROCŁAWIA
- klasa II odwiedzi Muzeum Narodowe we Wrocławiu
- klasa IV będzie tworzyć ilustrację dźwiękową w Multicentrum II

5.11.2012 - Warsztaty działań twórczych pt.: "Jak ogień, woda, powietrze i ziemia" - Obrazy MixMediowe i elementy tworzenia gobelinów, obrazów tkanych i plecionych - zajęcia dla klasy IV
5.11.2012 - Warsztaty plastyczne pt.: "Jak bajka wskoczyła do bajki" - przybliżenie powstawania ilustracji książkowej - zajęcia dla klasy II

9.11.2012 - Warsztaty ekspresji plastycznej pt.: "Obraz w tańcu malowany" - zajęcia dla klasy II
9.11.2012 - Warsztaty plastyczne pt.: "Ukryte na obrazie" - symbolizm w malarstwie z elementami wiadomości na temat ilustratorstwa - zajęcia dla klasy IV

16.11.2012 - Warsztaty w pracowni konserwatorskiej Muzeum Regionalnego w Jaworze pt.: "Kiedy obraz choruje..." - zajęcia dla klasy II
16.11.2012 - Lekcja muzealna pt.: "Kontemplacja obrazu - spotkanie z historią Obrazu" - znaczenie ekspozycji obrazu, przedstawień dla obrazu, aspekt widza - zajęcia dla klasy IV

23.11.2012 - Warsztaty teatralne pt.: "Świat według kostki" - wykorzystanie powstałych kostek/kubików jako elementu wiążącego i ukazującego inny kontekst Obrazu - zajęcia dla klasy IV
23.11.2012 - Trening twórczej wyobraźni pt.: "Twórcze zabawy wyobraźni" - twórcze zadania z kostką - zajęcia dla klasy II

29.11.2012 - Uroczyste zakończenie projektu: Wernisaż wystawy i prezentacja etiudy przygotowanej przez młodzieżową grupę teatralną Jaworskiego Ośrodka Kultury z wykorzystaniem kostek/kubików jako efektu pracy dzieci.
IMPREZY
HONORUJEMY
karta
JOK na FACEBOOKu
JOK na Facebook Dołącz do nas!
REGULAMIN TEATRU
zobacz regulamin w PDF

Jaworski Ośrodek Kultury 2018